Неделчо Великов

  • Отличен професионализъм 100%

  • Оригиналност в идеите 100%

  • Качество и стил в обслужването 100%

  • Разумни цени 100%

  • Лицензирано обслужване 100%

  • Компетентност 100%

  • Богат опит 100%

Роден съм в град Сливен на 28.01.1959 година. През 1974 година завърших основното си образование и продължих в техникум по електротехника "Мария С. Кюри" град Сливен.

В 1982 година сключих граждански брак с Иванка Бинева Великова от град Сливен. Имам две деца: Магдалена на 23 години и Анна на 16 години. През свободното си време от 1974 година досега се занимавам като любител с фото, кино и видеозаснимане.

Работил съм на доброволни начала в местните кабелни телевизии. Този вид работа ми доставя огромно удоволствие от технически, естетически и творчески характер.

В периода 2003 г. - 2005г. завърших "Арт колеж" - София по специалности "фотография" и "операторско майсторство". Имам натрупан голям личен опит и много познания в областта на оптиката и фотографията.


Документи

Свидетелство за професионална квалификация
Фотограф – фотография

Свидетелство за професионална квалификация
Оператор-изпълнител – кино и телевизия

Награда „Снимка на годината’ 2008“